Οι σελίδες του Ιστολογίου ανανεώνονται τακτικά μετά από κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

26 Ιανουαρίου 2014

Προκήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας στις 27/1 για τα σεμινάρια αυτοαξιολόγησης
ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ
Ζάκυνθος, 26/01/2014
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ε.Λ.Μ.Ε.Ζ.)
Αρ. Πρωτ.: 09

Πληροφορίες

:

Προβής Φώτης

ΠΡΟΣ: Συλλόγοι Διδασκόντων Σχολείων Β΄θμιας Εκπ/σης
:
 6978936176
Κοιν: ΜΜΕ
Site
:
e-mail
:
elmezante@yahoo.gr


«Προκήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας για την παρεμπόδιση διεξαγωγής των σεμιναρίων αυτοαξιολόγησης»

ΟΛΟΙ στη στάση εργασίας (11-2μμ) στις 27/1 έξω από τη ΔΔΕ Ζακύνθου ενάντια στα σεμινάρια αυτοαξιολόγησης   Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει 3ωρη στάση εργασίας την Δευτέρα 27/01/2014 για την δεύτερη βάρδια (11-2μμ) θέλοντας να εκφράσει την αντίδρασή της στα σεμινάρια της λεγόμενης αυτό-αξιολόγησης (στην πραγματικότητα αντιδραστικού κρατικού ελέγχου) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθούν στη Διεύθυνση ΔΕ Ζακύνθου στους Δ/ντες των σχολείων.Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στην 3ωρη στάση και να παρευρεθούν στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), δείχνοντας έμπρακτα την αντίθεσή τους στη λεγόμενη αυτό-αξιολόγηση που δεν έχει στόχο να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο καλύτερο για να υπηρετήσει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. 

Το σχολείο που διαμορφώνεται, μέσω και της αξιολόγησης, θα υποβαθμίσει παραπέρα τη μόρφωση που λαμβάνουν τα παιδιά, θα έχει σαν αποτέλεσμα το παραπέρα χτύπημα των εργασιακών-μισθολογικών δικαιωμάτων αλλά και την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Στοχεύει σε ένα σχολείο που θα είναι ακριβό για το λαό, φτηνό για το αστικό κράτος, κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, το δικαίωμα στη μόρφωση  πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά.Πιο συγκεκριμένα:

Με την εγκύκλιο 190089/Γ1/10-12-2013 καθορίζονται οι διαδικασίες για τη γενίκευση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 

Το κάθε σχολείο, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με το Υπουργείο, θα πρέπει να συντάξει την έκθεση για τη «Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου», το «Σχέδιο Δράσης» και την «Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου», καθώς και να «συγκροτήσει ομάδες εργασίας». 

Στόχος είναι τα σχολεία να λειτουργήσουν σαν «αυτόνομες, αποκεντρωμένες» μονάδες (όπως π.χ. κάνουν με τα νοσοκομεία), με ευθύνη εκπαιδευτικών και γονιών ακόμα και για την εύρεση χρημάτων για τη λειτουργία τους. 

Με διαφοροποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα, με κατηγοριοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών στη συνέχεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κριτήριο αξιολόγησης του σχολείου θα είναι αν ο Σύλλογος Γονέων, ο Δήμος ή η Κοινότητα ενισχύουν οικονομικά το σχολείο! Με το νόμο 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-5-2011) δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα στα πρότυπα σχολεία, με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων, να κάνουν σύμπραξη με ιδιώτη, δηλαδή με χορηγό!Με το Π.Δ. 152 (ΦΕΚ 240/5-11-2013) καθορίζεται ο τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, που ανάμεσα στα άλλα, οδηγεί στη μισθολογική καθήλωση και στην απόλυση. Ακόμα κι αν όλοι κριθούν «εξαιρετικοί» ή «επαρκείς», μόνο ένα ποσοστό τελικά θα ανέβει βαθμό, αφού ο νόμος 4024/2012 (νέο μισθολόγιο) προβλέπει συγκεκριμένη ποσόστωση! Επίσης, είναι πολύ εύκολο σε 5 κατηγορίες και 15 κριτήρια (στα οποία θα κριθεί ο εκπαιδευτικός), με αρκετές παραμέτρους το καθένα, να βρεθούν δύο ψεγάδια σε μία κατηγορία για να κριθεί ο εκπαιδευτικός ελλιπής, άρα υποψήφιος προς απόλυση.


Καθοριστικός ρόλος ανατίθεται από το αστικό κράτος στους Σχολικούς Συμβούλους, που έχουν δώσει κυριολεκτικά «τον καλύτερό τους εαυτό» για την προώθηση της αξιολόγησης, των αντιδραστικών σχεδίων της κυβέρνησης και της Ε.Ε.


Ρόλο αξιολογητή των εκπαιδευτικών, αλλά και ρόλο στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης του σχολείου αναλαμβάνουν και οι Διευθυντές των σχολείων, που μάλιστα αξιολογούνται και οι ίδιοι για το πώς προωθούν την αυτοαξιολόγηση και την καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτή!


Διαμορφώνουν ένα στελεχικό δυναμικό που θα εξετάζει τον εκπαιδευτικό σε όλα! Για τη στάση του απέναντι στη Διοίκηση και την αξιολόγηση, για τη συμπεριφορά του εντός κι εκτός σχολείου (ν. 4057/2012 και ν. 4093/2012, παρ. Ζ), για το αν έβγαλε πάση θυσία την ύλη, για το αν δέχεται να αναπληρώσει συναδέλφους κ.ά.


Το αρμόδιο υπουργείο όμως δεν μένει μόνο εδώ. Με το νόμο 4142/2013 (ΦΕΚ 83/9-4-2013) έχει συγκροτηθεί η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε). Τα προγράμματα δράσης των σχολείων υποβάλλονται και στην Αρχή, που αξιολογεί κάθε σχολείο με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα, την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, τις υπάρχουσες υποδομές (εργαστήρια, βιβλιοθήκες κ.ά.) και που μπορεί να αναθέτει την αξιολόγηση των σχολείων ακόμα και σε εταιρείες!Για να δούμε όμως, πώς μέσα από τα δικά τους κριτήρια κρίνουν τον «καλό» εκπαιδευτικό, κυβέρνηση και Ε.Ε. Αντιλαμβάνονται την παιδεία κυρίως σαν μετάδοση χρηστικών δεξιοτήτων κι όχι σαν διαπαιδαγώγηση και μόρφωση του νέου ανθρώπου. Τα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού αποτελούν ένα άθροισμα τεχνικών. Λες και η μόρφωση είναι ένα άθροισμα τεχνικών κι όχι μια διαπαιδαγωγητική διαδικασία.


·Έτσι, «καλός» εκπαιδευτικός δεν είναι αυτός που μεταδίδει επιστημονικές γνώσεις, αλλά αυτός που εισάγει στο σχολείο τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις «καινοτόμες δράσεις» με σκοπό τις εφήμερες δεξιότητες για το παιδί. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία είναι ενδεικτική. Από τα 100 μόρια, μόνο τα 40 είναι τυπικά «αντικειμενικά». Τα υπόλοιπα 25 είναι η συνέντευξη και τα 35 η προώθηση του «νέου σχολείου» μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τους ομίλους αριστείας κλπ… 

Δηλαδή, «φύκια για μεταξωτές κορδέλες», που διαλύουν τη σκέψη των μαθητών κι ας μη μάθουν ποτέ τα παιδιά γραμματική, ιστορία, προπαίδεια κλπ…


·«Καλός» εκπαιδευτικός θα είναι αυτός που, πληρώνοντας από την τσέπη του, προσπαθεί να αποκτήσει «πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις» κτλ, πάντα γύρω από το «νέο σχολείο», θυσιάζοντας τον προσωπικό και οικογενειακό του χρόνο.


·«Καλός» εκπαιδευτικός είναι αυτός που φέρνει τις επιδιώξεις των επιχειρήσεων μέσα στην τάξη και που προετοιμάζει από νωρίς τα παιδιά για το σκλαβοπάζαρο της μαθητείας.


·«Καλός» εκπαιδευτικός είναι αυτός που αναπαράγει όλα όσα λένε τα νέα σχολικά βιβλία και αναλυ-τικά προγράμματα, που έφτασαν στο σημείο να αντικαταστήσουν λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα με ...συνταγές μαγειρικής ή να βάλουν τους Η/Υ και την ξένη γλώσσα από την Α' Δημοτικού (!), όταν το παιδί δεν έχει μάθει τη μητρική του γλώσσα!


Αποτελεί στρατηγική της Ε.Ε., η οποία υπαγορεύει και τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση, το “νέο” σχολείο. Η κυβέρνηση αρχικά προχωρά με την αυτόαξιολόγηση του σχολείου και στη συνέχεια με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.


Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αυταπάτη. Ο αντιδραστικός κρατικός έλεγχος δε στοχεύει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Δεν έχει να κάνει με την ανάγκη ο εκπαιδευτικός να γίνει πιο ικανός να μορφώνει τα παιδιά του λαού.ΟΛΟΙ στη στάση εργασίας (11-2) στις 27/1 έξω από τη ΔΔΕ Ζακύνθου ενάντια στα σεμινάρια αυτοαξιολόγησης

Από το ΔΣ
LinkWithin