Οι σελίδες του Ιστολογίου ανανεώνονται τακτικά μετά από κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

07 Φεβρουαρίου 2015

Για τα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων


ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ
Ζάκυνθος, 06/02/2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ε.Λ.Μ.Ε.Ζ.)

Αρ. Πρωτ.:08

Πληροφορίες
:

Προβής Φώτης

ΠΡΟΣ: Σχολεία Β΄θμιας Εκπ/σης
:
 6978936176
Κοιν: ΜΜΕ
Site
:

e-mail
:
elmezante@yahoo.grΘΕΜΑ: «Για τα προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων»

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ζακύνθου εκτιμά ότι τα οξυμένα προβλήματα υποδομών των σχολείων πρέπει να αποτελέσουν το αμέσως προσεχές διάστημα αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων και των μαθητικών κοινοτήτων (5/μελή και 15/μελή) καθώς επίσης και συλλογικής πάλης του μετώπου εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τις μαθητικές κοινότητες κάθε σχολείου να προβούν σε καταγραφή των προβλημάτων υποδομής του κάθε σχολείου (π.χ. κτηριακά προβλήματα, αίθουσες προκάτ, έλλειψη κατάλληλων χώρων, ελλείψεις αναγκαίων υλικών για την εκπαιδευτική διαδικασία, προβλήματα στη μεταφορά μαθητών-καθηγητών από και προς τα σχολεία κ.τ.ο.).

Τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρωθούν από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων και στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕΖ το οποίο θα μεριμνήσει για την πραγματοποίηση παράστασης των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών στους αρμόδιους φορείς (Δήμος, Περιφέρεια) σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το Δ.Σ.

LinkWithin