Οι σελίδες του Ιστολογίου ανανεώνονται τακτικά μετά από κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

03 Νοεμβρίου 2015

Για τα προβλήματα υποδομών των σχολείων: καταγραφή και προγραμματισμός κινητοποιήσεων

ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ
Ζάκυνθος 03/11/2015
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ε.Λ.Μ.Ε.Ζ.)
Αρ. Πρωτ.: 49
Πληροφορίες
:
Προβής Φώτης
ΠΡΟΣ: Σχολεία, ΔΔΕ
:
 6978936176
Κοιν: ΜΜΕ
Site
:

e-mail
:
elmezante@yahoo.gr


ΘΕΜΑ: «Για τα προβλήματα υποδομών των σχολείων: καταγραφή και προγραμματισμός κινητοποιήσεων»


Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ζακύνθου εκτιμά ότι τα οξυμμένα προβλήματα υποδομών των σχολείων δεν επιλύθηκαν, παρά τις περσινές παρεμβάσεις της ΕΛΜΕΖ. Για το λόγο αυτό θεωρεί ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα πρέπει να αποτελέσουν εκ νέου αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων και των μαθητικών κοινοτήτων (5/μελή και 15/μελή) καθώς επίσης και συλλογικής πάλης του μετώπου εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων.


Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τις μαθητικές κοινότητες κάθε σχολείου να προβούν σε καταγραφή των προβλημάτων υποδομής (π.χ. κτηριακά προβλήματα, αίθουσες προκάτ, έλλειψη κατάλληλων χώρων, ελλείψεις αναγκαίων υλικών για την εκπαιδευτική διαδικασία, προβλήματα στη μεταφορά μαθητών-καθηγητών από και προς τα σχολεία κ.τ.ο.).

Τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρωθούν από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων και στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕΖ το οποίο θα μεριμνήσει για την πραγματοποίηση μαζικής παράστασης των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών στους αρμόδιους φορείς (Δήμος, Περιφέρεια) σε ημερομηνία που θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση.
  

Το Δ.Σ.

LinkWithin